Project: Commanderij College

Bijspringen op de afdeling communicatie. Dat was de opdracht waarmee deze interim communicatieopdracht begon. Hands on communicatiewerkzaamheden en communicatieadvies, daar draaide het om. Dit groeide uiteindelijk uit tot een breed project waarbij TextVast onder andere alle processen van de afdeling communicatie beschreef, advies gaf over het inrichten van die processen, maar ook allerlei middelen verzorgde (bijvoorbeeld een doe-boek voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs).

Resultaat/resultaten:

In deze periode zijn meerdere resultaten behaald. Van het hervormen van de afdeling communicatie, tot het opstellen van een plan van aanpak voor arbeidsmarktcommunicatie. Ook is er een nieuwe website gerealiseerd en een daarbij behorende blog waarin medewerkers van deze scholengemeenschap aan het woord komen. Om groep 7 en 8 op een originele manier te bereiken, werden onder andere een game en een doe-boek gerealiseerd (waarvoor TextVast de teksten schreef). Ook verzorgde Romy een workshop schrijven aan de afdeling HRM en maakten we samen met het stafbureau hun eigen magazine.

Pin It on Pinterest