Project: Loods 20

Hoe zetten we het nieuwste museum van Helmond in the spotlights? TextVast heeft Loods20 voorzien van (strategisch) communicatieadvies. Nadat we helder hadden wat het doel, de doelgroep en de boodschap was, zijn er verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Zoals een website, advertenties en flyers.

Pin It on Pinterest