Project: Nuenens College 

Het Nuenens College is volop in ontwikkeling en daar mag TextVast een bijdrage aan leveren. Zo kreeg de school niet alleen een nieuw schoolgebouw, maar ook een verse website én een nieuwe naam. TextVast verzorgt de communicatie voor deze school in Nuenen.

Resultaat/resultaten

Van een kersverse website tot nieuwsberichten voor medewerkers en van een video waarin leerlingen aan het woord zijn tot het maken van een intern magazine.

Pin It on Pinterest